رهبری

فرایند کاری گروه

افراد
ارسال پروپوزال ازطریق سامانه
عقد قرارداد
نظارت بر اجرای طرح
پرداختی طرح و مقالات
ارایه گزارش طرح (یا مقاله تهیه شده)و تسویه حساب
جهت مشاهده مطالب بر روی عناوین کلیک نمایید.
معاونت تحقیقات و فن آوری