رهبری

خبرنامه علم سنجیخبرنامۀ علم سنجی با هدف انتشار اخبار علم سنجی، آخرین تولیدات و تغییرات رتبه بندی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آموزش علم سنجی ارائۀ آخرین یافته های مربوط به علم سنجی و حوزه های مرتبط (وب سنجی، اطلاع سنجی و ...) از سطح کشور و جهان و به منظور ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این حوزه، توسط کارشناس کمیتۀ علم سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به صورت ماهنامه منتشر خواهد شد.

اعضای هیات تحریریه خبرنامه و تاریخ شروع انتشار متعاقباًً اطلاع رسانی خواهد شد.

این خبرنامه آماده دریافت مطالب در حوزه علم سنجی از علاقمندان در سطح دانشگاه می باشد.

پست الکترونیکی:  Sci@muk.ac.ir       شماره تماس: 33664649"

  
دسترسی های سریعنظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]