رهبری

اطلاعیه

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر SAGE
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی ناشر Wiley با عنوان Essential Evidence Plus (EE+)
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر Emerald
دسترسی به بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور
راهنمای تصویری پایگاه اطلاعات استنادی و ابزارهای علم سنجی؛ Scopus، Scimago، ORCID (جلد اول)
دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀCambridge University Press، فراهم شد
دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر JAMA، فراهم شد.
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فهرست مجلات ایرانی با موضوع علوم پزشکی نمایه شده در ISI
دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار در جمع دانشگاه های برتر کشور در نظام رتبه بندی ESI
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics . ژانویۀ 2017
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای 2017 نظام رتبه بندی جهانی Webometrics
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در میان بیست و دو مؤسسۀ ایرانی در رتبه بندی URAP قرار گرفت
دسترسی های سریعنظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]