رهبری

اعضاء شورای انتشارات

معرفی
 

نام و نام خانوادگی

منسب

دکتر فرزین رضاعی

رئیس

دکتر وحید یوسفی نژاد

عضو

مهندس اسماعیل قهرمانی

عضو

دکتر یدا... زارع زاده

عضو

دکتر فریبا ابتکار

عضو

دکتر محمد فتحی

عضو

دکتر افشین ملکی

عضو

دکتر افشین شادی

عضو

مسعود رسول آبادی

دبیر

معصومه انصاری

عضو

 
دسترسی های سریعنظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]