رهبری

دبیر کمیته

معرفی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی: مهتاب مرادی

 

مدرک تحصیلی: دانشجوی دندانپزشکی

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیکی:

آدرس محل کار:

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 7:59
  طلوع آفتاب: 9:13
  اذان ظهر: 15:16
  اذان عصر: 19:44
  غروب آفتاب: 21:20
  اذان مغرب: 21:35
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان