رهبری

دبیر کمیته

معرفی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی:سروه رضایی

 

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی پرستاری

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 8:30
  طلوع آفتاب: 9:39
  اذان ظهر: 15:42
  اذان عصر: 20:16
  غروب آفتاب: 21:46
  اذان مغرب: 22:00
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان