رهبری

مسئول کمیته

معرفی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی: دکتر بیژن نوری

 

مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی

 

شماره تماس:

 

پست الکترونیکی:

آدرس محل کار:

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 7:59
  طلوع آفتاب: 9:12
  اذان ظهر: 15:15
  اذان عصر: 19:43
  غروب آفتاب: 21:19
  اذان مغرب: 21:34
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان