رهبری

مناقصه


 
اطلاعیه در خصوص مناقصه اجرای عملیات سازه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
موضوع مناقصه : احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان 637 تختخوابی کوثر دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مناقصه هندریل ها و کفسازی ورودی سالن آمفی تئاتر بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج 

مناقصه : اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای هندریل های بیمارستان کوثر و کفسازی دسترسی آمفی تاتر 
 
شرایط استعلام بهاء واگذاری خدمات حمل و نقل زباله های غیرعفونی - بیمارستان کوثر سنندج 
 
مناقصه بخش زایمان LDR و اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران 
 
فراخوان مناقصه عمومی: بیمارستان جدید بانه (بیمارستان رازی بانه) 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی : تکمیل بلوک زایمان بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران 
 
آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده توسعه سلامت 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی (برابر شرایط و اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های تولید کننده یا توزیع کننده معتبر اقدام نماید.
 
 
 فراخوان مناقصه عمومی بیمارستان های کوثر سنندج و شهدای دهگلان
 
 
 
اسنـاد ارزیابی کیفی وفنی پارکینگ طبقاتی سنندج