رهبری

مناقصه


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر )خریدار ( در نظردارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی به صورت مناقصه عمومی اقدام نماید . 

آگهی مناقصه (یک مرحله ای) نوبت دوم 1397 مرگز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر:واگذاری ،مدیریتی ،نگهداری،راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ، الکترونیکی،ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی

 
آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)1397مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر  نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی از طریق برگزاری مناقصه عمومی
 
آگهی استعلام واگذاری مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای بیمارستان شهدا دهگلان نوبت سوم 

 
آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر (خریدار ) در نظردارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی به صورت مناقصه عمومی با پرداخت اوراق خزانه اسلامی با سررسید دو ساله اقدام نماید .
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد به منظور تکمیل فرآیند مستند سازی و بایگانی مدارک پزشکی و اداری    خود نسبت به خرید و نصب بایگانی ریلی مرکزی از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی  یا حقوقی واجد شرایط وصلاحیت دار اقدام نماید

.

 
 
 «آگهی برگزاری استعلام بهاء امور مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر در سال 1397 »
 
 
 آگهی مناقصه (یک مرحله ای) واگذاری محل و خدمات مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر
 
 موضوع مناقصه : احداث طبقه فوقانی خوابگاه  دانشجویی22 گولان 

 

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی (دومرحله ای)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد خرید ، نصب و راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد و نگهداری یکساله یک دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی به ظرفیت 1600 کیلوگرم و 21 نفره  را از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. 
 
مناقصه :نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی موجود در ساختمانهای اصلی وجانبی موجود در بیمارستان جدید بانه (بیمارستان رازی ) 
 
 
 آگهی برگزاری استعلام بهاءواگذاری امور مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر
 
 فراخوان مناقصه عمومی بیمارستان رازی بانه

 مناقصه  طراحی و تجهیزسالن های کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیزات مورد نیاز بلوک زایمان و اورژانس بیمارستان بوعلی مریوان
 
============================================================================================

اطلاعیه در خصوص مناقصه اجرای عملیات سازه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
موضوع مناقصه : احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان 637 تختخوابی کوثر دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مناقصه هندریل ها و کفسازی ورودی سالن آمفی تئاتر بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج 

مناقصه : اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای هندریل های بیمارستان کوثر و کفسازی دسترسی آمفی تاتر 
 
شرایط استعلام بهاء واگذاری خدمات حمل و نقل زباله های غیرعفونی - بیمارستان کوثر سنندج 
 
مناقصه بخش زایمان LDR و اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران 
 
فراخوان مناقصه عمومی: بیمارستان جدید بانه (بیمارستان رازی بانه) 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی : تکمیل بلوک زایمان بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا کامیاران 
 
آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده توسعه سلامت 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی (برابر شرایط و اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های تولید کننده یا توزیع کننده معتبر اقدام نماید.
 
 
 فراخوان مناقصه عمومی بیمارستان های کوثر سنندج و شهدای دهگلان
 
 
 
اسنـاد ارزیابی کیفی وفنی پارکینگ طبقاتی سنندج