دکتر افشین ملکی 
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط  
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: PhD